Alan Robarge - Emotional Engagement

YouTube video's, de links en vertaling van de gesproken tekst.
Plaats reactie
Bericht
Auteur
Anna
Site Admin
Berichten: 18608
Lid geworden op: vr nov 05, 2004 10:09 pm

Alan Robarge - Emotional Engagement

#1 Bericht door Anna » di apr 11, 2017 3:45 pm

Dit is een video waar ik zelf heel veel aan heb. Alan Robarge vertelt wat echt emotioneel contact met een andere persoon precies inhoudt en wat het met je doet. Zijn verhaal over 'emotioneel tennis', zo'n bruikbare beeldspraak. Het doet mij zo goed hem hierover te horen vertellen. Het valt zo op z'n plaats, het is zo voedend en helend, ik heb dit zo gemist in mijn leven, er altijd zo naar verlangd, dat besef ik nu meer dan ooit.

Hieronder mijn vertaling van zijn gesproken tekst. Ik hoop dat je hier net zoveel aan hebt als ik.

9 mei 16 Emotional Engagement - Art of Relating (23:13):
https://www.youtube.com/watch?v=2f43zQy ... 0hL5T-bPlT

Deze video gaat over de kunst en vaardigheid van het interpersoonlijk contact maken. Laten we verkennen wat dat is en wat de componenten en dynamiek zijn. Datgene wat het contact met andere mensen mogelijk maakt en betekenisvol maakt en waardoor het verrijkend is. En waarom er in sommige relaties meer verbinding is dan in andere. Ik wil hiernaar kijken vanuit een bepaalde structuur, een systeembenadering. En wat ik daarmee bedoel is dat we in relaties kijken naar iets met een begin een midden en een einde. Een proces van eerst het contact initiëren, het midden zou dan zijn dat het contact is gelegd en er is dan iets van reciprociteit, dus dat het initiatief beantwoord wordt, en de voltooiing is dan dat beide personen erkennen dat er een gevoel van contact is, en daarna kan er een overgang zijn of zelfs een soort beëindiging, of afstand nemen.
1:36
Dit is iets wat constant gebeurt. Dit soort uitnodigingen tot contact. Het kan iets zijn in je stem, je oogopslag, je aanraking, je lichaamstaal. Deze onophoudelijke 'onderhandeling' van uitwisseling over en weer, van even contact maken en checken hoe het gaat, observeren wat iemand beleeft, jezelf toestaan kwetsbaar te zijn en gezien te worden door die ander, en die ander laten ervaren dat jij er bent voor hem/haar. Het is een over en weer uitwisseling.
2:27
Dit is wat we bedoelen als we het hebben over interpersoonlijk contact maken en interpersoonlijke dynamiek. We willen analyseren wat de kwaliteit is van deze interpersoonlijke uitwisseling en wat er nou precies gebeurt. Om dit te kunnen doen wil ik iets introduceren wat ik 'emotioneel tennis' noem. We gebruiken tennis als metafoor. Er wordt een bal heen en weer gespeeld. Maar in dit voorbeeld wil ik er een soort science fiction tennis van maken en denken in termen van energie. Een bal van energie die heen en weer gespeeld wordt. Ik noem het 'lichtbollen'. Probeer je dat voor te stellen hoe die bal van licht, of energie, heen en weer gespeeld wordt. Het is een goede metafoor omdat het emotioneel contact maken waar ik het hier over heb, de emotionele afstemming op elkaar en de emotionele uitwisseling over en weer in een contact iets is wat gebeurt op energetisch niveau. En wat ik daarmee bedoel is dat het in ons gevoel gebeurt, in ons lichaam.
3:45
Als je waarneming hebt, bewustzijn hebt, en empathie, als je een radar systeem hebt waarmee je dit soort signalen oppikt met je gevoel, zul je het opmerken als iemand je uitnodigt voor contact, of wanneer iemand dat juist niet doet. Wanneer iemand een koude onvriendelijke houding heeft, of wanneer iemand zich kwetsbaar en open opstelt. Er zijn dus dit soort kwaliteiten in deze over en weer uitwisseling, alsof we lichtbollen, ballen van energie naar elkaar toespelen.
4:16
Ik ga nog even verder in deze science fiction benadering. Stel, je hebt een infrarood bril waarmee je deze lichtbollen kunt zien. Ik stel me voor dat je die ziet in je hartstreek of je solar plexus gebied (zonnevlecht), en als ik met iemand contact wil maken, en ik heb een zuivere intentie, ik stel me kwetsbaar op, ik wil op emotioneel niveau contact maken met de persoon met wie ik ben, dan komt die lichtbol uit mij naar die ander toe als een soort uitnodiging.
5:00
Die ander ziet dat, en voelt dat. Die ander zal daarop willen reageren door het ontvangen en innemen van de uitnodiging van die lichtbol, wat een metafoor is voor de uitnodiging om een uitwisseling te hebben van emotionele verbinding. Je kunt ook zeggen dat het 'warm' is, die ander zal de warmte van je uitnodiging voelen. Dus dan is het ontvangen. Dat betekent dat die ander het heeft ingenomen, en dat is een heel bevredigende ervaring als dat gebeurt. Because there is a completion. Dan is er iets volbracht. Maar dat is het begin, het is één van de dingen die volbracht zijn, want daarna gebeurt het van de andere kant, er is reciprociteit (wederkerigheid). Degene die de tennisbal, de lichtbol heeft ontvangen, zal de bal terugspelen, en dat kan van gelijkwaardige intensiteit zijn, gelijkwaardige warmte, maar het kan ook meer of minder warm zijn; de intensiteit van de respons, van hoe die ander de bal terugspeelt, kan verschillen. Maar er is een respons.
6:18
Dus als je die infrarood bril op hebt, als je die vaardigheid hebt om die interpersoonlijke interactie waar te nemen, en je ziet die lichtbollen heen en weer gaan; dat heen en weer gaan, dat is wat 'relatie' is. Dat is verbinding. Dat is emotionele afstemming op elkaar (emotional attunement). Beide personen zijn in staat het contact te initiëren en ze zijn beiden in staat op de uitnodiging in te gaan en te reageren op dat niveau.
6:46
Nou, stel je voor dat je naar een publieke plek gaat, een restaurant, en je hebt je speciale bril op en je kijkt naar de verschillende mensen daar, het bedienend personeel en de mensen die daar aan de tafels zitten. Je ziet een gezin, het kan ook een moeder zijn met haar kind, een getrouwd stel, mensen die een relatie hebben, een intieme volwassen relatie. Je ziet dan die lichtbollen tussen die mensen heen en weer gaan in verschillende frequenties. Je ziet verschillende niveaus van betrokkenheid en intensiteit. En voor deze video en dit idee dat ik met jullie wil delen, nemen we aan dat hoe hoger de frequentie is hoe intensiever het contact is, het 'tennisspel', een sterkere emotionele band. Deze mensen zijn in afstemming met elkaar, ze reageren echt op elkaar. Ze hebben waarachtige aandacht, en ze merken de uitnodigingen op om dit spel van emotionele tennis te spelen. Je zult dan ook zien dat ze er echt voldaan uitzien. Je ziet aan ze dat ze gevoed worden, dat ze verbonden zijn. Omdat, als we dit doen reageert ons zenuwstelsel, reageren onze hersenen op zo'n manier dat dit hebben van contact en verbinding ons algemene gevoel van welzijn voedt.
8:28
Er zijn heel veel onderzoeken gedaan, niet dat ik daar alles over weet wat het medische aspect ervan betreft, maar ik weet wel dat het de bloeddruk verlaagt bij mensen; het kan de gezondheid van het hart bevorderen, dat soort dingen. Als we in zo'n relatie zijn hebben we daar profijt van in onze totale lichaamsreactie.
8:55
Stel je nu mensen voor bij wie er geen heldere lichtuitstraling is bij hun tennisbal; het licht is flauw. Er is niet veel warmte en er is niet veel energie om contact te initiëren of terug te reageren. De frequentie is misschien heel laag. Je ziet ook de lichaamstaal van deze mensen, het ziet eruit als twee schepen die elkaar passeren in de nacht. Ze maken geen verbinding. Ze zien elkaar niet echt, en ontvangen elkaar niet en ervaren niet de warmte van de uitwisseling die kan plaatsvinden wanneer er emotionele afstemming is op elkaar. Emotionele spiegeling, emotionele harmonie.
9:47
Er zijn mensen die deze vaardigheid niet hebben. Ze hebben het bewustzijn en de perceptie niet; het is een soort radar systeem. Ze zijn zich gewoon niet bewust dat er zich zoiets afspeelt als dit emotionele tennisspel. En ik kan me in dit imaginaire voorbeeld van het restaurant heel goed voorstellen dat een van die mensen het spel initieert en een lichtbol naar de ander toe speelt, en dat die ander die bal niet ziet, niet reageert en dat de bal op de grond valt, weg rolt onder een andere tafel. Iemand trapt er tegen en dan rolt ie de andere kant uit. Dat is een soort poëtische voorstelling en beschrijving van niet verbonden zijn, niet betrokken zijn. Het is een goede beeldspraak, want dat is hoe iemand zich voelt wanneer de persoon met wie hij/zij probeert contact te maken die uitnodiging niet beantwoordt. Het voelt als: je geeft die ander deze uitnodiging door middel van je warmte, deze lichtbol, met de bedoeling en behoefte om contact te maken en contact terug te krijgen, en als die ander niet in staat is om dat te beantwoorden op de juiste manier op dat moment - en wat ik daarmee bedoel is: als iemand je op die manier benadert kun je dat niet in de wacht zetten en drie uur later beantwoorden; dan heb je een kans gemist. Je hebt het moment waar het kon gebeuren voorbij laten gaan ('you missed the key critical moment').
11:37
En in het soort interactie waar ik het hier over heb gebeurt zoiets in een paar seconden, en is de tijd kort die je hebt om erop te reageren. Het hangt een beetje af van de situatie, maar je moet kunnen reageren in de situatie op dat moment. Er zijn mensen die deze vaardigheid niet hebben. Ze voelen zich niet op hun gemak met emoties. Ze kunnen ook emotie-vermijdend zijn. Ze kunnen opgegroeid zijn in een gezin waarin het aanleren van dit emotionele tennisspel niet gezien werd als een belangrijk en waardevol iets. Dus hebben ze niet de ingebouwde… ze hebben niet die speciale bril, ze hebben niet de intuïtieve empathie om de signalen op te pikken. In de woorden van de metafoor die ik eerder gebruikte: ze hebben niet de science fiction infrarood bril om te kunnen weten hoe ze moeten reageren.
12:40
Waarom ik hier zo graag over praat is omdat het mensen helpt begrijpen wat er gebeurt en het hen de bevestiging geeft dat het heel verwarrend en pijnlijk is om met een partner te zijn die dit niet beantwoordt. Vaak is een van de partners iets meer de eiser, degene die meer vraagt om emotionele verbinding, en die probeert uit te leggen: ik wil gewoon meer contact met je, ik heb behoefte aan emotionele respons, dat je wat warmer en meer betrokken bent. En voor de partner die die vaardigheid niet heeft en die zich niet bewust is dat deze energetische over en weer uitwisseling plaatsvindt, zullen deze woorden niet aankomen. Hij/zij zal niet weten waar je het over hebt.
13:40
Het is belangrijk om compassie te hebben voor de partner die deze vaardigheid niet heeft. Want hoogstwaarschijnlijk is het niet hun bedoeling afhoudend te zijn, of een hufter te zijn, of je gek te maken door je niet te begrijpen. Ze kennen deze hele ervaring gewoon niet omdat ze het niet hebben kunnen ervaren in het gezin waarin ze zijn opgegroeid. Of ze hebben zich door bepaalde ervaringen moeten afsluiten voor emotionele uitwisseling.
14:19
Ik zou hier graag een nieuwe metafoor willen introduceren. Een ander beeld. Denk aan dansen. Denk aan choreografie, twee mensen die aan het walsen zijn, of iets ballroom-achtigs. Als iemand helemaal geen choreografie heeft geleerd, het tellen en de passen, of als iemand helemaal geen ervaring heeft met dansen, op het moment dat zo iemand in zo'n situatie terecht komt, zal hij/zij zich daar geen raad mee weten. Die persoon kan daar niets mee.
15:01
Dus is het belangrijk mededogen te hebben voor de partner, voor mensen die zoiets niet makkelijk doen. Ze hebben waarschijnlijk een achtergrond waarin dit niet gedaan werd, of ze hebben ervaringen die heel pijnlijk en beschadigend waren. Waardoor ze zich emotioneel hebben afgesloten. Door hun ervaringen hebben ze dit moeten leren.
15:36
Emotionele afstemming, interpersoonlijke uitwisseling, wat we daarbij eigenlijk van de ander verwachten is tennis te spelen en tegelijk te dansen, de juiste danspassen te doen. Ik maak hier een combinatie van de twee metaforen, maar in werkelijkheid heeft het ook die ingewikkeldheid. En het verschilt per persoon in hoeverre mensen in staat zijn al deze stukjes te combineren, van het dansen en het tennissen tegelijkertijd.
16:17
En in de lijn van de metafoor van het tennis wil ik hieraan toevoegen dat in het oefenen van een paar keer de bal heen en weer spelen tegenover het spelen van een volledige wedstrijd, dat er gradaties zijn, niet alleen waar mensen toe in staat zijn (dus hun vaardigheden), maar ook hoelang ze dit kunnen volhouden, en of ze dit regelmatig willen doen.
16:50
Als relaties niet werken, als mensen worstelen in hun relatie, is het vaak een groot compromis voor de partners om elkaar tegemoet te komen, de ander te ontmoeten op het frequentieniveau van de ander in de interactie. Er is een discrepantie tussen de partners wat betreft hun vaardigheden of hun gebrek aan die vaardigheden. En het hangt ervan af hoe groot de kloof is tussen de partners in hun vaardigheidsniveau wat bepaalt of de relatie te redden is en of ze een toekomst samen kunnen hebben.
17:34
In de geest van een positieve instelling en het willen leren van deze vaardigheid zijn er twee dingen waar ik het graag over wil hebben. Een daarvan is nieuwsgierigheid, leergierigheid. Iemand die geen nieuwsgierigheid, geen interesse heeft in dit soort interpersoonlijke emotionele uitwisseling, zal hier waarschijnlijk ook niet op een dynamische of intensieve manier in willen participeren.
18:11
Het vereist nieuwsgierigheid om bewustzijn te ontwikkelen, om gewaarzijn te ontwikkelen, gevoel te ontwikkelen waarmee we dingen kunnen waarnemen, zodat we alle signalen om ons heen kunnen opmerken, en de uitnodigingen kunnen opmerken die naar ons toe komen. Dus een ding waar je voor jezelf goed naar moet kijken en over nadenken als je met iemand bent en wilt kijken of die persoon bij je past (als partner) is: is deze persoon wel oprecht nieuwsgierig genoeg om dit proces te kunnen begrijpen en er meer over te willen weten?
18:44
Het tweede waar ik het graag over wil hebben met betrekking tot het verbeteren van je relatie is: het erkennen van de waarde van kwetsbaarheid. De waarde van emotionele kwetsbaarheid. Veel mensen zien de waarde hiervan niet. Ze zien kwetsbaarheid als een zwakheid. Ze zijn bang voor hun eigen kwetsbaarheid. Omdat het hen in contact brengt met minder prettige gevoelens. Gevoelens die ze al een hele tijd hebben weggestopt. Kwetsbaarheid kan verwarring geven. Innerlijke verwarring. Als iemand geen ervaring heeft met zichzelf in kwetsbaarheid, met anderen benaderen in kwetsbaarheid, contact maken met de wereld in kwetsbaarheid. De gedachte om dat te gaan doen alleen al kan al overweldigend zijn en niet zinvol lijken. Het geeft verwarring.
19:49
Dus als we ons emotionele tennisspel willen verbeteren, ons vermogen om emotionele afstemming te hebben met een partner, moeten we de bereidwilligheid hebben onze kwetsbaarheid te voelen, en die kwetsbaarheid te delen. En ook de kwetsbaarheid van onze partner en andere mensen te zien en te ontvangen.
Dus die twee dingen samen. Het is nieuwsgierigheid, die de wil en de drive creëert. Ik wil jou graag leren kennen op dit niveau. En onze kwetsbaarheid geeft de verzachting en de openheid, het open gaan staan voor dit proces van: ja, ik ben in staat dit te ontvangen, en ja, ik ben bereid kwetsbaar te zijn.
20:42
Als iemand begint met deze twee dingen, focust op hoe kan ik nieuwsgieriger zijn naar de interpersoonlijke interactie die ik heb met mijn partner, een vriend(in) of een familielid, en kan ik echt aanwezig zijn en ervoor kiezen om te reageren vanuit een open en zachtere houding van kwetsbaarheid, dan is de kans groot dat je je geest traint en je bewustzijn en waarnemingsvermogen vergroot om de uitnodigingen op te merken en de interacties op te merken van hoe mensen proberen contact met je te maken, en hoe jij zelf mensen kunt uitnodigen om contact te hebben met jou.
21:24
Ik hoop dat dit nuttige informatie voor je is. Ik hou zelf heel erg van dit idee van emotionele tennis. Als we het niet hebben, dit is de oorzaak van zoveel hechtingswonden en beschadigingen. Zoveel gemiste kansen iedere keer dat we pogingen deden een lichtbol te spelen naar een familielid, wat gewoon niet gezien werd, of genegeerd, afgewezen, afgekapt. En als dat heel vaak gebeurt in onze ontwikkeling als kind, beschadigt het ons vertrouwen en ons vermogen om mee te doen met deze interpersoonlijke dans. Van het over en weer emotioneel contact hebben met een ander.
22:11
Ik hoop dat je wat hebt aan deze informatie. Als je deze video leuk vindt schrijf je dan alsjeblieft in op dit YouTube kanaal. En ik zou het geweldig vinden als je bij de groep op Facebook zou komen 'The New Love Addiction'. Ik zal de URL daarvan hieronder in beeld zetten (facebook.com/groups/newloveaddiction). Als je het leuk vindt om met andere gelijkgestemde mensen te praten. Het is een geweldige groep met veel intelligentie en wijsheid en inzicht van groepsleden die hun gedachten delen over onderwerpen zoals hier op deze video.
22:37
Tot slot. Ik ben relatiecoach en ik werk op afstand via telefoon en video conferencing op het gebied van relatietherapie, ik werk met cliënten op afstand. Als je hier interesse in hebt kijk dan op mijn website hieronder in beeld: http://www.alanrobarge.com . En ik kijk ernaar uit om te horen wat voor support ik je kan geven als je daarin geïnteresseerd bent.
Blijf checken, er komen meer video's aan zoals deze. See you next time!
23:10

Plaats reactie